Opšti uslovi naručivanja

Poštovani potrošači,

molimo vas da pažljivo pročitate uslove korišćenja pre upotrebe Stotex internet sajta. Korišćenjem našeg internet sajta potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili ove uslove korišćenja (u daljem tekstu: Uslovi).

Stotex doo zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni Uslove unošenjem izmena u ovaj tekst. Predlažemo da s vremena na vreme posetite ovu internet stranicu i proverite da li su se Uslovi možda promenili od vaše poslednje posete.

1. Korisnik je svako lice koje pristupa sajtu stotex.rs i svim njegovim sadržajima.

2. Potrošač je fizičko lice koje kupuje proizvod radi sa sajta stotex.rs.

3. Prodavac u konkretnom slučaju je Stotex doo.

Stotex na sajtu sadržaje objavljuje u dobroj nameri. Sve sadržaje stotex.rs sajta koristite isključivo na vlastitu odgovornost i Stotex se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem.

Sadržaji objavljeni na internet sajtu Stotex, vlasništvo su Stotex doo i mogu se upotrebljavati samo u nekomercijalne svrhe, pri čemu se moraju poštovati i sva navedena upozorenja o autorskim pravima.

Sadržaj prikazan na ovom sajtu kao što su stranice, dizajnerski elementi (dugmići, ikonice i sl), tekstovi, logotipi, audio zapisi i softver su vlasništvo Stotex-a i ne mogu se koristiti bez prethodne saglasnosti.

Nije dozvoljeno menjati sadržaj ovog sajta ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe. Ukoliko želite da koristite sadržaje objavljene na ovom internet sajtu u druge svrhe od ovde navedenih potrebno je da nas kontaktirate radi dobijanja dozvole.

Uputstvo za online naručivanje

Registrujte se da biste mogli da naručite proizvode. Registracija se vrši popunjavanjem Formulara za registraciju;
Kada pronađete proizvod koji želite da naručite, kliknite na njegovu sličicu ili naziv pored sličice da uđete na stranu sa detaljnim prikazom ili na dugme „U korpu“ ukoliko želite odmah da naručite;
Na strani sa detaljnim prikazom kliknite dugme „U korpu“ da biste ubacili proizvod u svoju korpu za kupovinu;
Prikazaće Vam se strana sa sadržajem korpe. Kliknite na dugme „Naruči“;
Prikazaće Vam se formular za naručivanje. Popunite formular i kliknite dugme „Nastavi naručivanje“;
Videćete stranu sa detaljima narudžbe. Proverite i potvrdite detalje narudžbe. Zatim kliknite dugme „Potvrđujem narudžbu“ da izvršite narudžbu;
Vaša porudžbenica je uspešno kreirana. Ukoliko je naručena roba dostupna i spremna za realizaciju naše saradnje dobićete obaveštenje u roku ne dužem od jednog radnog dana od trenutka prijema narudžbenice radi provere ispravnosti Vaših podataka i potvrde narudžbenice.

Na sajtu Stotex je moguće obaviti kupovinu i kao gost, odnosno bez registracije. Tu opciju možete odabrati kada kliknete na korpu, nakon čega će Vam se pojaviti pitanje da li želite da se registrujete ili da kupite kao gost.

Cene

Sve cene navedene na sajtu su finalne na dan porudžbine i u njih nije uključen PDV. PDV se računa prilikom obračuna u korpi. Sve cene su date u dinarima.

Po zaključenju porudžbine na sajtu, dobićete e-mail potvrdu porudžbine. Ovaj e-mail sadrži vaše podatke, koje ste ostavili prilikom poručivanja. Tek nakon dostavljanja potvrde od strane Stotex na mail potrošača, ugovor o prodaji se smatra zaključenim. U slučaju da nismo u mogućnosti da potvrdimo porudžbinu i zaključimo ugovor, bićete obavešteni.

Opis proizvoda

Stotex nastoji da sve proizvode opiše što je tačnije moguće. Takođe, Stotex ne garantuje da su svi navedeni podaci u vezi proizvoda niti slike 100% tačni, kompletni, pouzdani i bez grešaka.

Slike objavljene na sajtu Stotex ponekad obuhvataju i okruženje proizvoda kako bi potrošač imao realniju sliku.

Tačno stanje zaliha tj. dostupnost se može utvrditi ili pozivanjem putem kontakt stranice.

 

Odustanak od ugovora

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 15 dana od dana od dana dostavljanja naručenog proizvoda, bez navođenja razloga. Ostale detalje reklamacije i povrata, možete saznati na sledećoj stranici.

 

Privatnost podataka

Zaštita privatnosti ličnih podataka korisnika sajta je od najvećeg značaja za našu kompaniju. Sve aktivnosti na internetu koje su povezane sa Stotexom su usklađene sa propisima Republike Srbije.

Podacima o ličnosti smatraju se oni podaci koji otkrivaju vaš identitet, npr. vaše ime i prezime, adresa, broj telefona ili e-mail.

Stotex prikuplja različite vrste podataka o ličnosti u zavisnosti od usluga koje pružamo naših kupcima, kao i vrste ugovora koje zaključujemo.

Prilikom online kupovine Stotex obrađuje sledeće vrste podataka o ličnosti:

  • Ime i prezime
  • Broj telefona
  • E-mail adresa
  • Adresa (grad, ulica i broj, poštanski broj, broj stana i sprat)
  • Drugi podaci neophodni za ispunjenje određene svrhe

Obradu navedenih podataka vršimo u cilju zaključenja i izvršenja ugovora sa vama, kao i u cilju poštovanja zakonskih obaveza.

Stotex naročito vodi računa, da vaši podaci o ličnosti ne budu ustupljeni neovlašćenim licima.

Pored naših zaposlenih, u cilju pružanja određenih usluga, vaše podatke možemo da ustupimo trećim licima koji pružaju usluge u ime Stotexa (npr. Kurirske službe, Služba reklamacija, IT partneri koji se bave održavanjem web sajta/mobilne aplikacije).

U svim ovim slučajevima naš odnos sa eksternim parterima i način zaštite i postupanja sa vašim podacima o ličnosti obezbedili smo ugovorima u skladu sa Zakonom.

Sve prikupljene informacije o vama prilikom online kupovine su sigurne i nećemo ih ni pod kojim uslovima zloupotrebiti niti prodavati na tržištu, što vam osigurava potpuno sigurno i bezbedno poslovanje i saradnju sa Stotexom. Svi naši zaposleni (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje svih načela zaštite podataka o ličnosti.

Stotex će podatke o ličnosti čuvati samo onoliko koliko je to neophodno za ispunjenje svrhe za koju su podaci prikupljeni, a nakon toga samo ukoliko postoji pristanak lica, zakonska obaveza ili legitiman interes.

U okviru našeg poslovnog odnosa u obavezi ste da nam dostavite samo one podatke koje prikupljamo u cilju ispunjenja određenih zakonskih obaveza. Podatke koje nam dostavljate u cilju zaključenja i izvršenja ugovora i po osnovu pristanka, dostavljate isključivo na dobrovoljnoj bazi. S tim da napominjemo da bez svih podatka koji su nam neophodni za ispunjenje svrhe, po pravilu nećemo biti u mogućnosti da započnemo poslovni odnos sa Vama i pružimo Vam dogovorene usluge.

Svaka novonastala promena po pitanju privatnosti će biti objavljena na sajtu.

Nastavkom kupovine na našem sajtu, smatraćemo da ste u potpunosti pročitali i razumeli uslove pod kojima obrađujemo vaše podatke o ličnosti i da ste nakon čitanja i razumenjavanja pristali na primenu istih.

Slanje dokumentacije na mail

Ostavljanjem mail adrese dajete saglasnost da Vam se obaveštenja i dokumentacija koja se odnose na ugovor o prodaji šalju u elektronskom obliku, na mail adresu koju ste ostavili. Stotex će komunicirati sa Vama putem elektronske pošte (email) ili obaveštenjima koja će objavljivati na ovom sajtu, a u posebnim slučajevima i telefonom.

Zabrana zloupotrebe sajta

Korisnicima našeg internet sajta nije dozvoljeno da:

Ometaju i/ili onemogućavaju bilo koje funkcije povezane sa sigurnošću na sajtu ili funkcije koje sprečavaju ili ograničavaju upotrebu ili kopiranje dostupnog sadržaja;
Objavljuju i/ili prenose na internet sajt svaki materijal koji je preteći, klevetnički, nepristojan, uvredljiv, pornografski ili zlostavljački. Takođe materijal kojim se može inicirati rasnu mržnju, uzrokujete uznemiravanje ili bilo koje neprijatnosti usled kršenja privatnosti, poverenja određenim diskriminacionim, pretećim ili izazivačkim komentarima.
Daju netačne informacije koje se tiču ličnih podataka;
Koriste tuđe lične podatke bez dozvole te osobe ili lažno predstavljaju da istupaju u ime trećeg lica, firme ili organizacije;
Bave se bilo kojim nezakonitim ili protivpravnim ponašanjem koristeći naš sajt;
Modifikuju, ometaju, presreću ili hakuju internet sajt u cilju njegovog onesposobljavanja;
Koriste specijalizovane programe radi preuzimanja sadržaja sa sajta.
Ukoliko se prekrši bilo koji od navedenih Uslova mi korisnika možemo onemogućiti da koristi ovaj internet sajt na stalnom ili privremenom nivou. Takođe, možemo preduzeti i druge mere, uključujući ali ne ograničavajući se na to da prijavimo nadležnim organima.

Korpa